انجام جستجوی مجدد

 

تعیین تعداد موارد قابل مشاهده:

 

عنوان : بررسی عوارض روانی زودرس و دیررس ناشی از ضربه جمجمه در تاریخ ۷۵/۰۹/۱۸ لغایت ‏‏۷۶/۱۲/۱۸ به مدت یک سال و نیم.‏  
دانشجو : زینب تحیری  
استاد راهنما : دکتر علیرضا بیرجندی- دکتر محمدرضا نقابیان‏  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۷/۰۲/۳۱  
شماره : ۱۳۱  
    
   
عنوان : بررسی ترومای نافذ و غیر نافذ شکم در ۱۴ سال گذشته (۷۶-۱۳۶۳) در بیمارستان قائم (عج).‏  
دانشجو : میر سعید حسینی فخر  
استاد راهنما : دکتر مصطفی مهرابی - دکتر قدرت‌اله مداح  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۷/۱۰/۰۹  
شماره : ۱۳۲  
    
   
عنوان : بررسی ارزش علائم بالینی در ۱۰۰ مورد ترومای نافذ شکمی و مقایسه آن با ضایعات احشایی بعد از ‏انجام لاپاراتومی.‏  
دانشجو : حسین شقایق  
استاد راهنما : دکتر عزت‌اله رضایی  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۸/۰۸/۱۱  
شماره : ۱۳۳  
    
   
عنوان : بررسی هموراژی‌های غیر تروماتیک سربرال توسط ‏CT-Scan‏ طی مطالعه یک ساله در مرکز پزشکی ‏قائم (عج).‏  
دانشجو : سوزان گلکاریان  
استاد راهنما : دکتر محمدرضا صدری  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۹/۰۳/۰۹  
شماره : ۱۳۴  
    
   
عنوان : بررسی تغییرات روزانه سدیم و پتاسیم در مدت ۷ روز اول بستری در سوختگی‌های بالاتر از ۲۰% ‏در بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان قائم (عج) از اسفند ۷۷ لغایت تیرماه ۷۸.‏  
دانشجو : داود شفیعی  
استاد راهنما : دکتر محمدحسن آموزگار  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع :  
شماره : ۱۳۵  
    
   
عنوان : بررسی تروماهای ستون فقرات توسط ‏X-Ray‏ و مقایسه آن با ‏MRI‏ در ۵۰ مورد.‏  
دانشجو : مسعود درخشانی  
استاد راهنما : دکتر احمد صاحب علم  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۸/۰۲/۲۱  
شماره : ۱۳۶  
    
   
عنوان : بررسی ضایعات آکسونی منتشر ‏‎(DAI)‎‏ در بیماران با ترومای سر بستری شده در بیمارستان شهید ‏کامیاب مشهد در فاصله شهریور ۱۳۷۶ لغایت شهریور ۱۳۷۷.‏  
دانشجو : محمد فریدونی  
استاد راهنما : دکتر حمید اعتماد رضائی  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۸۰/۰۷/۰۷  
شماره : ۱۳۷  
    
   
عنوان : بررسی اپیدمیولوژیک ترومای ستون فقرات گردنی در ۲۰۰ مورد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان ‏امدادی شهید کامیاب.‏  
دانشجو : محمدمهدی نمایی  
استاد راهنما : دکتر علیرضا بیرجندی  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۹/۰۱/۲۵  
شماره : ۱۳۸  
    
   
عنوان : بررسی ۵ ساله دررفتگی‌های تروماتیک هیپ در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) طی ‏سال‌های ۷۶-۱۳۷۲.‏  
دانشجو : فریبا غروی اصفهانی  
استاد راهنما : دکتر هادی رضوانی‏  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع : ۷۸/۰۳/۰۹  
شماره : ۱۳۹  
    
   
عنوان : بررسی آسیب‌های عروقی اندام فوقانی ناشی از تروما از سال ۷۸-۱۳۶۰ در مرکز پزشکی امام رضا ‏‏(ع) در مقایسه با موارد مشابه.‏  
دانشجو : غزال پناهی  
استاد راهنما : دکتر محمد قائمی  
استاد مشاور :  
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
تاریخ دفاع :  
شماره : ۱۴۰  
    
   
Page  First Previous Next Last  of 15
Records 131 to 140 of 148